93 009 18 70
Sant Antoni 27, Sabadell

LLITS ABATIBLES

Llits abatibles que permeten aprofitar l'espai al màxim. Grans solucions per espais reduïts.